Mansoft logo
×

Artikel

Vi har sammen et ansvar for at uddanne fremtidens arbejdskraft

Vi har et problem i dansk erhvervsliv – og det kommer til at vokse massivt med tiden, hvis ikke vi begynder at gøre noget ved det. Og vi har alle interesse og ansvar for at løse problemet.

Det problem, jeg taler om, er mangel på elevpladser. Eller rettere mangel på, at vi virksomheder tilbyder elev- og praktikpladser. Ifølge den seneste årsopgørelse fra 2018 så står 41.639 virksomheder til at få bøder, fordi de ikke har opfyldt deres mål om praktikpladser.

Vi virksomheder skal leve op til vores samfundsansvar. Det er os, der skal være med til at uddanne fremtidens arbejdskraft – en arbejdskraft, der lige nu står til at være massiv mangel på om få år. Det går ikke kun ud over de studerende, der ikke kan få gjort deres uddannelse færdig, fordi de ikke kan finde en elevplads – det går også ud over samfundsøkonomien. Og sidst men ikke mindst så går det også ud over os selv - virksomhederne. For hvad vil vi gøre, når vi ikke kan besætte alle vores stillinger i fremtiden?

I Mansoft har vi udelukkende gode erfaringer med at uddanne og ansætte elever
At tage elever ind er en god investering – for begge parter – både eleverne og virksomhederne.
Eleverne får en uddannelse – kort og godt. Fagligt får eleverne prøvet sig selv af på en rigtig arbejdsplads, hvor udfordringerne er derefter. De får en masse viden og erfaring, man ikke kan fingere i et fiktivt miljø, og på den måde modnes de til fremtiden og bliver nogle rigtig dygtige medarbejdere.

Socialt set får de en virksomheds kultur ind under huden, og de lærer, hvilke sociale spilleregler der er på en arbejdsplads, og hvordan man navigerer i dem, hvilket man skal være på en arbejdsplads for at lære.

Når jeg skriver, at det også er en god investering for virksomhederne, så mener jeg ikke, at man nødvendigvis tjener penge på at have elever nu og her. Og det er heller ikke meningen, at det skal kaste noget af sig på den korte bane. I Mansoft går det økonomisk lige op, fordi der er nogle udgifter forbundet med at have elever. Men det er nogle investeringer, vi gerne foretager. For vi hiver investeringerne hjem, når vi skal ansætte kvalificeret arbejdskraft vi selv har været med til at forme. Her har vi en klar fordel – fordi eleverne gerne vil fortsætte med at være hos os, og vi har i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne TEC og ZBC på Sjælland og Teknisk Skole i Aarhus sørget for, at de er blevet ekstremt dygtige. En yderligere gevinst er at eleverne kender os og vi kender dem, så de usikkerheder der måtte være i et ansættelsesmatch er stærkt reduceret.

Så med vores erfaring indenfor området, ser vi ingen grund til ikke at få ansat nogle elever. For det er en investering, der kommer tifoldigt igen, det giver mening for begge parter og vi bidrager til at løfte et samfundsansvar.

Sæt det i system og kom i gang
En af grundene til, at man som virksomhed måske ikke kommer i gang med at tage elever ind, kan være fordi, det virker uoverskueligt at komme i gang med. Og det er rigtigt at det tager lidt tid og kræver en indsats at få et system op at køre. Man skal afsætte to år til at få sat tingene i system – men så kører det også upåklageligt.

Hos Mansoft har vi en HR-medarbejder, der står for alt det praktiske og det sociale med eleverne. Ligeledes går vi meget op i vores partnerskab med uddannelsesinstitutionerne; TEC, ZBC og Teknisk Skole i Aarhus, og vi deltager i deres arrangementer, er med på masterdage og messer, hvor vi møder eleverne. Vi er altså synlige hele tiden.
Vi følger jævnligt op på skoleforløb og elevtid hos Mansoft, så vi er sikre på, at eleverne har det godt og de lærer det, de skal.
Vores elever indgår på lige fod med vores medarbejdere – så de får altså ikke elevopgaver, men rigtige konsulentopgaver. Vores medarbejdere er opmærksomme på, når der kommer nye elever og hjælper altid, hvis der er behov for det. Så vores elever føler aldrig, at de er elever. For som man måske kan huske fra sin egen tid som helt nystartet medarbejder: Man bliver kun så dygtig, som det ansvar, man får.

Alt det her har vi sat i system, så det er blevet en naturlig procedure for os. Og som tidligere nævnt hjælper vi gerne med at dele ud af vores erfaringer til andre virksomheder.

Virksomhederne har et stort medansvar
Vi – virksomhederne - har et stort medansvar for at uddanne arbejdskraft, fordi vi kan tilbyde nogle rammer og opgaver, som man ikke kan finde eller opfinde andre steder. Og vi – virksomhederne - kan ikke lægge det enorme medansvar, vi har, fra os. Hvis eleverne skal uddannes og lære af virkeligheden, så er det kun virksomhederne – og hovedsageligt de private virksomheder inden for IT alternativt virksomheder med IT-afdelinger, der kan hjælpe dem videre i karrieren.

Det er klokkeklart for enhver at hvis man ikke investerer, så får man ikke noget udbytte. Ergo hvis virksomhederne ikke er med til at uddanne de studerende ved at tage dem ind som elever, så kommer der heller ikke kvalificeret arbejdskraft i en tilpas mængde ud i sidste ende, så samfundshjulene kan køre rundt.

BLIV KONTAKTET